ПравецОбичаи и фолклор

В района на Правец се развива овощарството. По отношение на традиционната кулирия, градът се е славел с производството на хубавата правчанска каймак боза, а мнозина от жителите му упражняват бозаджийския занаят из градовете и селата на Дунавската равнина. Прочута е и правешката сливова ракия.