По следите на АпостолитеЕтрополе

Исторически музей, гр. Етрополе

Открит е през 1958 г. в сградата на бившето Килийно училище в двора на църквата “Свети Георги”. Днес музеят се помещава в сградата на бившия Конак, която е строена през 1853 – 1870 г. от етрополските майстори Дено и Цветко и е архитектурен паметник на културата с местно значение.

Експозицията на музея представя богатотото културно–историческо наследство на община Етрополе в 10 експозиционни зали: Археология, Етнография, Занаяти ХVІ в. - ХVІІ в., Занаяти ХVІІІ в. - ХІХ в., Занаяти ХІХ в. - ср. ХХ в., Просветно дело, Етрополска калиграфско-художествена школа от ХVІІ в., Национално-освободителни борби, Видни етрополци и Дарителство. Показани са над 1200 културни ценности, много фотоси и документи.