По следите на АпостолитеЕтрополе

Арнаудовата къща, гр. Етрополе

В западната част на града в махала “Зольовец“ се намира къщата на етрополския търговец и кожар Николчо Арнаудов. Предполага се, че е строена около 1850 – 60 г. Къщата е част от Историческия музей, като в нея е показана автентичната обстановка на етрополска къща от края на ХІХ в.