По следите на АпостолитеЕтрополе

Павелпанчовата къща - щаб на генерал Гурко, гр. Етрополе

Исторически, архитектурен и художествен паметник на културата.

Павелпанчовата къща е исторически, архитектурен и художествен паметник на културата. Намира в някогашната Царска махала, на ул. „Гурко“. Къщата е била собственост на чорбаджи Павел Панчов – виден търговец и един от най – богатите и влиятелни хора в града през втората половина на ХІХ век. Къщата е строена върху основите на по – стара къща, опожарена при кърджалийските нападения в Етрополе в края на ХVІІІ век. Датата на строителството е отбелязана отвън, в надпис на фронтона: „1851 априлъ 10, Павлъ Панчовъ”.

През м. ноември 1877 г. тук е бил настанен щабът на генерал Гурко. Над входната врата за централната стая на втория етаж е нарисувана композиция от два лъва, които с предна лапа държат герб с форма на щит, с корона отгоре. В спалнята, над вратата е нарисуван стопанинът чорбаджи Павел Панчов, който е седнал. Срещу него е изобразена жена му в народна носия. Между тях има голямо дърво – символ на рода.