За Проекта

„По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен“

Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: ”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Стойността на проекта възлиза на 499 914 лв. и ще се реализира за период от 26.09.2012-26.09.2014 г.

Целите на проекта са:

♦ Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона на общините Етрополе-Правец-Тетевен туристически продукти;

♦ Повишаване на пазарното разнообразие и по-ефективното ползване на туристическия потенциал във вътрешността на страната;

♦ Подобряване на маркетинга и нивото на информираност в полето на туризма;

♦ Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой на територията на трите общини;

Дейности по проекта:

♦ Разработване на тематични туристически пакети:

« Религиозен туризъм

« По следите на апостолите

« Древни цивилизации

« Екотуризъм

♦ Изработване и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали и реклама в медиите. Дейността включва:

« Изработване на триезичен луксозен рекламен каталог на регионалния туристически продукт "По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизаци в сърцето на Стара планина"

« Изработване на триезична имиджова брошура с нестандартна форма

« Изработване на туристическа карта с подробно представяне на съшествуващите атракции на територията на целевата дестинация

« Изработване на джобен туристически пътеводител на три езика

« Изработване на триизмерни картички с променящ се образ

« Изработване на умалени модели на три водещи туристически атракции

« Изработване на рекламен мултимедиен промоционален продукт, включващ филмов материал, анимация и музика

« Изработване на интерактивен интернет сайт за представяне на туристическия продукт и дестинацията

« Изработване на аудио реклама и излъчването и в ефир с регионален обхват извън целевата територия

« Изработване на рекламен видео клип и излъчването му в програмата на месни и регионални оператори и в националния ефир на Република България

♦ Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири. Дейността включва представянето на регионалния туристически продукт на следните туристически форуми:

« Регионална туристическа борса Черноморски туристически форум „ЕКО ТУРИЗМЪТ – НАШЕТО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ”, гр. Варна

« Регионална туристическа борса "Планините на България – гостоприемство на четири сезона", к-т Пампорово

« Регионална туристическа борса "Културен туризъм", гр. Велико Търново

« Международна туристическа борса TTR – Travel and tourism Romania, Букурещ

« Международна туристическа борса MITT – Moscow International Travel and Tourism Exhibition, Москва

« Национална туристическа борса „Фестивал на устойчивия туризъм и здравословното хранене (ФУТЗХ) „Зелени дни”, гр. София

« Национална туристическа борса ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2014, гр. София

♦ Организиране на специализирани посещения и пътувания на туристическата дестинация Етрополе-Правец-Тетевен.

« Организирано 3-дневно експедиентско пътуване за представители на водещи международни туристически агенции и туроператори;

« Организирано посещение на дестинацията за водещи български пътнически агенти и туроператори;

« Организирано посещение на дестинацията от автори на пътеводители, журналисти и представители на туристически форуми;

Очаквани резултати:

• Нарастване броя на туристите и продължителността на техния престой в региона в резултат на дейностите по маркетинг на туристическия продукт;

• Нарастване на доходите на местното население от продажбата на новия туристически продукт и пакети;

• Постепенно увеличаване на брой на заетите в туризма;

• Нарастване на брутния вътрепен продукт, създаван в туризма на регионално ниво;

• Нарастване на трайното присъствие на наши и чужди туроператори и агенти в реализацията на регионалния туристически продукт.

Контакти:

Дирекция Европейски фондове, проекти и програми към община Етрополе

Тел: +359 (0) 720 6 82 52

E-mail: obstina@etropolebg.com

www.etropolebg.com