Религиозен ТуризъмЕтрополе

Етрополски манастир “Света Троица”

Етрополският манастир “Света Троица”, известен още с името “Варовитец”, е разположен по северните склонове на старопланинския Черни връх, върху бигорна скала. През 1858 г. старата църква е разрушена и на нейно място е построена днешната, като през 2011 г. тя е ремонтирана, а с дарение е изградена нова камбанария. Две каменни плочи, зазидани в основите на новата църква свидетелстват, че манастирът е основан през ХІІ в.

Етрополският манастир е изиграл важна роля в историческото и културно развитие на България. През ХІХ в. игуменът на манастира Хрисант взема дейно участие в национално-освободителното движение срещу турските поробители. Тук игумен Хрисант неведнъж е давал убежище и на Апостола на свободата Васил Левски.

През ХVІ – ХVІІ в. в манастира “Света Троица” се ражда Етрополската книжовна школа, нямаща аналог в българските земи по това време. Град Етрополе и манастирът “Света Троица” се превръщат в най-големия книжовен и просветен център по българските земи на север от Стара планина. В условията на Османското владичество, когато българският народ е лишен от самостоятелна политическа и духовна власт книжовната школа допринася за съхраняването на българската народност и език.

Храмовият празник на Етрополския манастир “Света Троица” е на Петдесетница – петдесетият ден след Великден.