Религиозен ТуризъмЕтрополе

Църква “Свети Георги”, гр. Етрополе

Художествен и архитектурен паметник на културата от местно значение.

Църквата “Свети Георги” е строена около средата на ХVІІ в. Издигната е върху основите на стара средновековна църква, разрушена най-вероятно при кърджалийските нападения.

Църквата е изцяло изградена от камък. През 1889 г. е подновявана и тогава е издигнато кубето, на външната страна на което е посочена годината. Над старата врата има икона на Свети Георги нарисувана през 1836 г. В църквата има запазени стари икони – на Свети Димитър от 1842 г., на Света Петка от 1854 г. и стари богослужебни книги.

През 1811 г. в двора на църквата е открито обществено килийно училище, където са водени занятия до 1913 г.