Древни ЦивилизацииЕтрополе

Древнотракийска крепост “Чертиград”, община Етрополе

“Чертиград” (Дяволският град) е тракийска крепост със селище, възникнала през късно желязната епоха и просъществувала през цялата античност. Намира се високо в Стара планина източно от град Етрополе между селата Брусен, Лопян, Ямна и Черни вит. Крепостта е разположена на високо плато, обградено от всички страни със стръмно спускащи се отвесни скали, което я прави недостъпна и непреклонна пред атмосферните, земетръсни и други разрушителни сили в продължение на повече от две хилядолетия.

По-голямо значение крепостта добива през ІV-VІ в. след Хр. когато редица такива крепости се включват във вътрешната стражева система на провинциите Долна Мизия и Тракия. От това време датира по-голяма част от запазените помещения.

Наблизо до крепостта се намира пещерата, в която са се укривали Георги Бенковски и неговите другари през месец май 1876 г. на път за Троян.