Древни ЦивилизацииЕтрополе

Тракийско селище и крепост “Боготвор”, община Етрополе.

Крепостта “Боготвор” все още е загадка в историята на Етрополе. Най-вероятно е изградена едновременно с изникването на сегашния град и направата на преградната стена. Съществува легенда, която разказва, че някога в това кале живял и управлявал знатен царски човек, който имал и своя собствена войска. Поради чести нападения на разбойници, храната на населението се пазела в крепостта. При нападения там се затваряли въоръжените бранители, а населението се пръскало из гората. Цялото население полагало клетва за вярност към държавата и че няма да издава тайните на калето. Най-вероятно полагането на клетвата е ставало в местността “Баба дос”, което може да се приеме като бащин дар.