ЕтрополеГеография

Град Етрополе е разположен в живописната котловина на река Малък Искър, в северните склонове на Стара планина, в подножието на връх Баба (1787м). Градът се намира на 80 км североизточно от София, на 25 км югоизточно от Ботевград, на 28 км южно от Ябланица, на 43 км югозападно от Тетевен и на 27 км северозападно от Златица. В община Етрополе има един общински център Етрополе и 9 села: Лопян, Ямна, Рибарица, Бойковец, Брусен, Лъга, Малки Искър, Оселна и Горунака.

Релефът е предимно планински-котловинен, като надморската височина на Етрополската котловина е 545 м. Средната надморска височина на общината е 914,1 м. Етрополската котловина е обградена от величествените планински върхове: Връх Баба (1787 м.), връх Мара Гидия (1790 м.), връх Звездец (1655 м.), връх Говедарника (1790 м.), връх Свети Атанас (1070 м.).

Територията на община Етрополе е сравнително богата на полезни изкопаеми. Тук e разкритo едно от най-големите находища на медна руда в България – мина “Елаците” като там е открито и находище на самородно злато, но то е в малки количества и за извличането му се изисква специална преработка.