ТетевенПрирода

Климатът е умерено-континентален – зимата е сравнително мека, лятото – прохладно, а живописните върхове, заобикалящи града, го пазят от мъгли и ветрове. Климатичните условия в община Тетевен благоприятстват развитието на рекреативния туризъм (доказано положително въздействие при лечение на белодробни заболявания).