Новини

Първо експедиeнтско пътуване по проектa

От 22 до 25 май 2014 г. се проведе първото експедиeнтско пътуване по проект „По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013.

Участниците в пътуването – автори на пътеводители, журналисти и представители на туристически форуми имаха възможността да посетят множество културни, исторически и природни забележителности в региона, сред които екопътека „Екот от камбанен звън“, Историческия музей и Часовниковата кула в гр. Етрополе, Етрополски манастир „Света Троица“, Чекотински манастир „Св. Архангел Михаил”, параклис „Свети Василий Велики” в парк „Небесните пасбища”, местността Костина, Гложенския манастир, манастир „Св. Илия“ и много други.

Всички участници имаха възможността да се запознаят със спецификите на региона и да научат повече за историята, културата и традициите на Етрополе, Правец и Тетевен.

Пътуването допринесе за популяризирането на проекта и даде възможност на общините партньори да представят неговите основни цели и идеи – какъв ще бъде неговият принос за населението във всяка от общините и за региона като цяло.

Общият туристически продукт „По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара планина“ включва четири туристически пакета – „Религиозен туризъм”, „По следите на апостолите”, „Древни цивилизации” и „Екотуризъм” – и има за цел да популяризира Етрополе, Правец и Тетевен като единна туристическа дестинация.