Новини

Междинна конференция

Вече в продължение на повече от година и половина Община Етрополе работи по проект „По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен”, ”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”.

В рамките на конференцията заместник-кметът Венета Гергова, която е и ръководител на проекта даде разяснения относно това какво е изпълнено до момента и какво предстои за в бъдеще. Официални гости, които присъстваха на срещата бяха: Илияна Георгиева – Началник на отдел ,,Югозападен район за планиране‘‘ в Министерство на регионалното развитие и Красимир Кунчев – Заместник-областен управител на Софийска област.

Госпожа Гергова подчерта, че е изключително горда от факта, че в рамките на този проект община Етрополе има възможността да повиши своя туристически потенциал, чрез множеството рекламни материали, които успешно представят трите общини по време на провежданите туристически борси и изложения. Пред присъстващите в залата, тя дори сподели, че на една от последните борси, състояла се в гр. Москва, сме дадени като пример за представяне на едни от най-привлекателните и интересни рекламни материали. Тя призна, че се надява този успех да доведе още повече туристи в България, като в предпочитана дестинация освен Черноморието, се превърне и нашият Балкански регион.

По време на презентацията бяха представени основните цели на проекта, а именно: повишаване на пазарното разнообразие и по-ефективно ползване на туристическия потенциал; повишаване на туристическия потенциал на трите общини, както и подобряване на инфраструктурата, опазване и съхраняване качествата на туристическите ресурси.

Беше направен отчет на извършените до момента дейности. В рамките на проекта са разработени четири тематични туристически пакета: ,,Религиозен туризъм‘‘, ,,По следите на апостолите‘‘, ,,Древни цивилизации‘‘ и ,,Екотуризъм‘‘. Голям интерес , по време на туристическите борси, предизвикват рекламните материали, с които разполагаме – триезичен рекламен луксозен каталог, триезична имиджова брошура с нестандартна форма, триизмерни картички с променящ се образ, джобен туристически пътеводител, туристическа карта, умалени макети на три водещи туристически атракции. Беше представен и филм, в който се разказва и показват основните забележителности в Етрополе, Тетевен и Правец, като лентата завършва с характерния за град Етрополе - ,,Празник на зетьовете‘‘.

Към момента екипите по изпълнение на проекта са взели участие в редица туристически борси, изложения и панаири: ,,Черноморски туристически форум‘‘-гр. Варна, Международните туристически изложения ,,Планините в България – гостоприемство на четири сезона‘‘ – Пампорово, ,,Targu de turism al Romaniei’’ – Румъния, ,,Ваканция & Спа Експо‘‘ – гр. София, ,,Moscow International Travel & Tourism’’ – Русия, ,,Културен туризъм‘‘-гр. Велико Търново. А през месец май предстои участие във фестивал на устойчивия туризъм и здравословното хранене ,,Зелени дни‘‘ – гр. София.

В края на срещата думата бе дадена на представителя на Министерството на регионалното развитие и благоустройство – Илияна Георгиева, която поздрави екипа в проекта за старанието, което полагат и успешното представяне на туристическите продукти в проведените туристически изложения и панаири.

Положителна оценка на работата бе дадена и от Заместник-областния управител Красимир Кунчев, който лично е присъствал на туристическото изложение в гр. София. Той сподели, че е впечатлен от оригиналните рекламни материали, като добави, че трите общини трябва да служат за пример по време на подобни изложения на международно ниво, защото България по нищо не отстъпва на останалите страни и ние трябва да се гордеем с красивата природа, която имаме. На екипа по проекта, г-н Кунчев пожела все повече добри резултати в бъдеще и успешно завършване на проекта.