Новини

Изложение „Зелени дни“2014, София

От 1 до 14 май 2014 г. до паметника на Съветската армия в София се проведе 5-тото издание на „Зелени дни – Зелените хоризонти на България“, на което със самостоятелен щанд се представиха общините Етрополе, Правец и Тетевен по проект „По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации, в сърцето на Стара планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“.

Изложението „Зелени дни“ се отличава от останалите с популяризираето на чистата храна и здравословния начин на живот. Освен възможностите на България за разгръщане на алтернативен и специализиран туризъм – еко, селски, приключенски и др., беше представен потенциала на различни български региони да развиват биоземеделие, екоферми, производство на природно чисти храни и регионални продукти, характерни за географския регион.

Организатори на фестивала са Българска асоциация за алтернативен туризъм и туроператорът „Одисея-ин“, с подкрепата на Столина община, Френското посолство, Американското посолство и Министерството на икономиката и енергетиката. „Зелени дни“ е запазена марка на „Одисея-ин“.

Изложението беше открито от Любомир Попйорданов – Председател на управителния съвет на БААТ, Йорданка Фандъкова – Кмет на Столична община и Анелия Генова – Директор на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ в Министерството на икономиката и енергетиката.

„Специално екологичната тма за мен като кмет на София е изключително важна. Знам, че за разлика от тези китни български малки градчета и села, които канят туристите именно с чистата си природа и прекрасната околна среда, София като най-големия град в България има свои проблеми от гледна точка на чистотата на въздуха, от гледна точка на трафик и много други проблеми, които ние се опитваме да решим, залагайки именно на екологичната политика.“, заяви при откриването г-жа Фандъкова.

Анелия Генова приветства усилията на бизнеса за популяризира зеления начин на живот, екотуризма и отговорното поведение в туристическата индустрия, което е в съответствие с европейските и световнте изисквания.

На изложението присъстваше и г-н Иво Маринов – Директор на Общинско предприятие „Туристическо обслужване“–София и бивш зам. Министър на икономиката, енергетиката и туризма.

Общините Етрополе, Правец и Тетевен за пореден път представиха своя общ тристически продукт „По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина“ на самостоятелен щанд. Продуктът, който включва четири туристически пакета – „Религиозен туризъм“, „По следите на апостолите“, „Древни цивилизации“ и „Екотуризъм“ има за цел да популяризира трите общини като единна туристическа дистинация, предизвика огромен интерес за посетителите на еко фестивала „Зелени дни“.

Представителите на трите общини представиха огромен асортимент от каталози, карти, имиджови брошури на няколко езика, триизмерни картички и магнити. Голям интерес на борсата предизвика каталога с 12-те магнита и туристическите карти на района.

Целта на проекта, по който участват трите общини е:

- Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона на общините Етрополе-Правец-Тетевен туристически продукти;

- Повишаване на пазарното разнообразие и по-ефективно ползване на туристическия потенциал във вътрешността на страната;

- Подобряването на маркетинага и нивото на информираност в полето на туризма;

- Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой на териториите на трите общини.

Шандът беше посетен от българи, немци, руснаци, французи и турци, с което се надяваме да привлечем повече посетители в района.

Диана Иванова

Старши експерт „Евроинтеграция и Връзки с обществеността“ в Община Етрополе