Исторически музей в град Етрополе

Поздравления! Пъзелът е нареден!

През коя година е основан Историческият музей в Етрополе?

  1. През 1877 г.
  2. През 1923 г.
  3. През 1968 г.

Верен отговор!

Експозицията на Историческия музей представя своите експонати в 10 зали: Археология, Етнография, Занаяти ХVІ в. - ХVІІ в., Занаяти ХVІІІ в. - ХІХ в., Занаяти ХІХ в. - ср. ХХ в., Просветно дело, Етрополска калиграфско-художествена школа от ХVІІ в., Национално-освободителни борби, Видни етрополци и Дарителство. Показани са над 1200 културни ценности, много фотоси и документи.

Опитай отново

Грешен отговор!

Експозицията на Историческия музей представя своите експонати в 10 зали: Археология, Етнография, Занаяти ХVІ в. - ХVІІ в., Занаяти ХVІІІ в. - ХІХ в., Занаяти ХІХ в. - ср. ХХ в., Просветно дело, Етрополска калиграфско-художествена школа от ХVІІ в., Национално-освободителни борби, Видни етрополци и Дарителство. Показани са над 1200 културни ценности, много фотоси и документи.

Опитай отново