Етрополски манастир "Света Троица"

Поздравления! Пъзелът е нареден!

През кой век в манастира "Света Троица" се ражда Етрополската книжовна школа?

  1. През ХVІ – ХVІІ в.
  2. През ХIV – ХV в.
  3. През ХVIII – ХІX в.

Верен отговор!

Етрополският манастир е изиграл важна роля в историческото и културно развитие на България. През ХІХ в. игуменът на манастира Хрисант взема дейно участие в национално–освободителното движение срещу турците. Игуменът неведнъж е давал убежище на Апостол на свободата Васил Левски. Скривалището на Левски в манастира и днес е свято място за етрополци.

Опитай отново

Грешен отговор!

Етрополският манастир е изиграл важна роля в историческото и културно развитие на България. През ХІХ в. игуменът на манастира Хрисант взема дейно участие в национално–освободителното движение срещу турците. Игуменът неведнъж е давал убежище на Апостол на свободата Васил Левски. Скривалището на Левски в манастира и днес е свято място за етрополци.

Опитай отново