Исторически музей, Тетевен

Поздравления! Пъзелът е нареден!

През коя година е открита новата експозиция в историческия музей в Тетевен?

  1. През 2002 г.
  2. През 1974 г.
  3. През 1944 г.

Верен отговор!

Музеят е представен в три експозиции: Археология, Етнография и Възраждане. Изложени са оръдия на труда от късния палеолит и неолит, намерени в пещера Моровица; съдове, култова пластика, оброчни плочки, разкриващи материалната и духовна култура на траките по тези земи; средновековни оръжия, съдове, монети. В зала Етнография са прдставени облеклaта, бита и занаятите, характерни за тетевенския район: резбарство, тъкачество, златарство. Показани са автентични женски и мъжки народни носии от Тетевен, с. Бабинци, с. Лесидрен, с. Малка Желязна, с. Рибарица, както и колекции бродерии и пафти.

Опитай отново

Грешен отговор!

Музеят е представен в три експозиции: Археология, Етнография и Възраждане. Изложени са оръдия на труда от късния палеолит и неолит, намерени в пещера Моровица; съдове, култова пластика, оброчни плочки, разкриващи материалната и духовна култура на траките по тези земи; средновековни оръжия, съдове, монети. В зала Етнография са прдставени облеклaта, бита и занаятите, характерни за тетевенския район: резбарство, тъкачество, златарство. Показани са автентични женски и мъжки народни носии от Тетевен, с. Бабинци, с. Лесидрен, с. Малка Желязна, с. Рибарица, както и колекции бродерии и пафти.

Опитай отново