Исторически музей, гр. Правец

Поздравления! Пъзелът е нареден!

През коя година е открит Историческият музей в Правец?

  1. През 1981 г.
  2. През 1978 г.
  3. През 1944 г.

Верен отговор!

Основните отдели в Исторически музей в Правец са: Археология, Етнография, Българските земи ХV-ХІХ век, Нова и най-нова история, Художествен. Функционират Научен архив и библиотека. Част от Исторически музей е Музеен комплекс на Тодор Живков.

Опитай отново

Грешен отговор!

Основните отдели в Исторически музей в Правец са: Археология, Етнография, Българските земи ХV-ХІХ век, Нова и най-нова история, Художествен. Функционират Научен архив и библиотека. Част от Исторически музей е Музеен комплекс на Тодор Живков.

Опитай отново