Антична и късноантична крепост "Боровец"

Поздравления! Пъзелът е нареден!

За какво е служила крепостта Боровец?

  1. Ползвала се е за военни цели. От там са се виждали големите крепости в района – "Урвич", "Острома" и "Чертиград"
  2. Служела е за тайнствени религиозни обреди
  3. Място, където в Древността са се организирали празненства

Верен отговор!

"Боровец" е антична, късноантична и средновековна крепост, която е имала важно военно и стратегическо значение. Местоположението на крепостта е позволявало пряка визуална връзка с другите големи крепости в района – Урвич, Острома и Чертиград. Всички те са служили за контрол и охрана на важните пътища, които са минавали през региона.

Досега археолозите, които извършват разкопки в крепост "Боровец" са разкрили мощна отбранителна система, останки от помещения в цитаделата на крепостта, различни предмети от бита, части от стрели, както и уникална оловна пластина с надпис, принадлежала най-вероятно на римски воин. Крепостните стени са от зидани ломени камъни, споени с хоросан. Интересното е, че в стените има отвори за изтичане на дъждовната вода. По време на разкопките на крепостта са открити фрагменти от тракийска керамика от IV век пр. Хр., което навежда специалистите на мисълта, че тук е имало тракийско селище.

Опитай отново

Грешен отговор!

"Боровец" е антична, късноантична и средновековна крепост, която е имала важно военно и стратегическо значение. Местоположението на крепостта е позволявало пряка визуална връзка с другите големи крепости в района – Урвич, Острома и Чертиград. Всички те са служили за контрол и охрана на важните пътища, които са минавали през региона.

Досега археолозите, които извършват разкопки в крепост "Боровец" са разкрили мощна отбранителна система, останки от помещения в цитаделата на крепостта, различни предмети от бита, части от стрели, както и уникална оловна пластина с надпис, принадлежала най-вероятно на римски воин. Крепостните стени са от зидани ломени камъни, споени с хоросан. Интересното е, че в стените има отвори за изтичане на дъждовната вода. По време на разкопките на крепостта са открити фрагменти от тракийска керамика от IV век пр. Хр., което навежда специалистите на мисълта, че тук е имало тракийско селище.

Опитай отново