Чекотински манастир "Свети Архангел Михаил"

Поздравления! Пъзелът е нареден!

Чекотинският манастир "Св. Архангел Михаил" е основан по време на ...?

  1. Първата българска държава
  2. Втората българска държава
  3. След Освобождението

Верен отговор!

Чекотинският манастир "Св. Архангел Михаил" съществува от времето на Второто българско царство. Културна ценност е храмът, който е намерен полурухнал и възстановен през 1820-1830 г. Еднокорабна, триконхална базилика с преддверие и апсида, с двускатен покрив. Ценни са царските двери, иконите и храмовия иконостас, които са богато украсени – дело на майстори от прочутата Тревненска школа.

Опитай отново

Грешен отговор!

Чекотинският манастир "Св. Архангел Михаил" съществува от времето на Второто българско царство. Културна ценност е храмът, който е намерен полурухнал и възстановен през 1820-1830 г. Еднокорабна, триконхална базилика с преддверие и апсида, с двускатен покрив. Ценни са царските двери, иконите и храмовия иконостас, които са богато украсени – дело на майстори от прочутата Тревненска школа.

Опитай отново