Антично селище "Свети Атанас"

Поздравления! Пъзелът е нареден!

В чест на кой тракийски бог всяка пролет на връх Свети Атанас се провежда празникът Атанасовден?

  1. Перкон – бог на гръмотевиците
  2. Сабазий – бог на пролетта и плодородието
  3. Бендида – богиня на лова

Верен отговор!

В Етрополе е запазен стар тракийски празник в чест на трако-фризийския бог Сабази - бог на пролетта и плодородието. Ежегодно в последната неделя на януари се чества празникът на "Свети Атанас", като се прави поход и по подобие на древните траки и се посреща пролетното слънце високо в планината. Предишната вечер се прави спектакъл-възстановка на старинния ритуал по посрещане на първото пролетно слънце.

Опитай отново

Грешен отговор!

В Етрополе е запазен стар тракийски празник в чест на трако-фризийския бог Сабази - бог на пролетта и плодородието. Ежегодно в последната неделя на януари се чества празникът на "Свети Атанас", като се прави поход и по подобие на древните траки и се посреща пролетното слънце високо в планината. Предишната вечер се прави спектакъл-възстановка на старинния ритуал по посрещане на първото пролетно слънце.

Опитай отново